Drumul Prosumatorului Finanțat de AFM

Drumul Prosumatorului Finanțat de AFM 1024 538 Stoian Dalia

Prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, cu o putere mai mică de 27kW, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis.


Pentru a stimula montarea de panouri fotovoltaice, Administrația Fondului de Mediu a pornit 2 programe:

Programul pentru prosumatori demarează pe 10 Septembrie la ora 10:00, lista cu instalatorii validați o găsești aici. Pentru a putea beneficia de subvenție trebuie să urmezi următoarele etape.

Etapa I. Depunerea dosarului de finanțare

Pasul I. Primărie

Primul drum pe care trebuie să îl faci este la Primărie, pentru a obține:

   • extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se va implementa proiectul;
   • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice;
   • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul;

De asemenea în anumite cazuri mai trebuie să obții:

   • Extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren, dacă sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren;
   • Un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menționate în cererea de finanțare, dacă din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanțare;
   • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, dacă solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu;

Pasul II. Instalator Validat

La documentele obținute anterior se atașează:

   • cererea de finanțare (anexa nr. 3 la ghidul de finanțare);
   • actul de identitate al solicitantului;
   • o împuternicire notarială și actul de identitate al persoanei împuternicite, dacă cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât solicitantul.

Întregul dosar trebuie depus la unul dintre instalatorii validați de către Administrația Fondului de Mediu.

Etapa II. Obținerea Avizului Tehnic de Racordare

Pasul I. Primărie

După ce este aprobat de către AFM, dosarul depus, ai 90 zile la dispoziție să obții Avizul Tehnic de Racordare.

Înainte de a putea obține ATR-ul și implicit de a începe procesul de racordare trebuie să obții acordul pentru montarea și instalarea panourilor.

Legea 117/2019 promulgată pe data de 20.06.2019 elimină necesitatea autorizației de construire pentru montarea panourilor fotovoltaice. Excepția se aplică doar pentru montarea panourilor pe acoperișul clădirilor, pentru montarea la sol este încă necesară obținerea autorizației.

În cazul în care se aplică excepția este necesară doar înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale. Procedura de înștiințare nu este clar definitivată. Până la un răspuns oficial primul drum pe care trebuie să îl faci este la primărie, unde trebuie să depui o adresă în care descrii proiectul pe care vrei să îl realizezi și din care să reiasă datele tehnice.

Pasul II. Distribuitor

Următorul pas este la Distribuitor, acesta este responsabil să stabilească soluția de racordare și să emită Avizul Tehnic de Racordare.

Avizul tehnic de racordare este necesar pentru a putea continua procesul de finanțare. După ce îl obții, acesta trebuie comunicat și introdus de către instalator în aplicația informatica a Administrației Fondului de Mediu. Dacă ATR-ul nu este comunicat în 90 de zile de la aprobarea dosarului de finanțare atunci pierzi dreptul de a semna contractul de finanțare.

Pentru obținerea ATR-ului este nevoie de următoarele documente:

   • Actul de identitate pentru persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
   • Actul de proprietate;
   • Cerere de prosumator și/sau chestionare (diferită în funcție de distribuitor);
   • Avizul tehnic de racordare obținut anterior/ certificatul de racordare în copie, când se solicită modificări la un loc de producere/ consum existent;
   • Avizul de amplasament/acord unic în copie;
   • Studiul de soluție pentru racordarea la rețeaua electrică, dacă a fost elaborat;
   • Datele tehnice și energetice caracteristice locului de producere și/sau de consum al utilizatorului;
   • Certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;
   • Planul de situație la scară (1:500, 1:1000), cu amplasarea în zonă a locului de producere/consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexă la acesta, pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie;
   • Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
   • Autorizația de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de șantier;

Etapa III. Semnarea contractului de finanțare

Odată comunicat Avizul Tehnic de Racordare, vei semna contractul de finanțare cu AFM. După semnarea contractului, ai 8 luni la dispoziție pentru implementarea proiectului. Asta înseamnă că după 8 luni trebuie sa ai certificatul de racordare obținut și toate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice, inclusiv plata contribuției personale către instalator.

Etapa IV. Implementarea proiectului

Implementarea proiectului nu trebuie să dureze mai mult de 8 luni de la semnarea contractului de finanțare cu AFM.

Pasul I. Distribuitor

Pentru a realiza racordarea este nevoie de încheierea contractului de racordare între operatorul de rețea și utilizator. Documente necesare:

   • copie aviz tehnic de racordare;
   • copie a actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului
   • acordul proprietarului terenului
   • alte documente dacă sunt menționate în ATR

Pasul II. Instalator + Distribuitor

În continuare sunt 2 tipuri de lucrări ce vor fi executate de Instalatorul autorizat ANRE ales:

   • Montarea și instalarea echipamentelor pentru sistemul fotovoltaic
   • Realizarea lucrărilor de racordare, pentru care este nevoie de un contract de execuție încheiat între Distribuitor și Instalator

Pasul III.  Distribuitor

În continuare Distribuitorul va pune instalația sub tensiune de probă pentru a efectua teste. După această perioadă dacă totul este în regulă, Distribuitorul va emite certificatul de racordare a locului de consum și producere. 

Certificatul de racordare trebuie comunicat către instalator, asemănător ATR-ului, pentru a fi înregistrat in aplicația informatică a Administrației Fondului de Mediu.

Pasul IV. Plata contribuției personale

Odată ce sistemul fotovoltaic a fost instalat și racordat la rețea, va trebui sa plătești instalatorului contribuția proprie, care este:

   • Fie 10% din prețul total, dacă investiția totala NU depășește 22.230 lei;
   • Fie diferența dintre costul total și cei 20.000 de lei subvenționați, dacă investiția totală depășește 22.230 lei;

Pasul V. Furnizor

În final, cu certificatul de racordare a locului de consum și producție închei, pe lângă contractul de furnizare,  contractul de vânzare cumpărare cu furnizorul ales de tine. Pe baza acestor contracte Distribuitorul va pune instalația sub tensiune finală.

Etapa V. Monitorizarea Proiectului

Pentru 6 ani de la semnarea contractului, AFM va monitoriza funcționarea investiției, iar dacă se constată nerespectarea obligațiilor asumate de către prosumator, AFM va face demersurile necesare pentru a recupera suma finanțată.


Drumul detaliat cu toate actele necesare și tot ce ține de energia solară, dimensionări, soluții tehnice puteți afla în Ghidul Prosumatorului. Dacă vrei să afli informații despre sisteme sau experiențele altor prosumatori, intră în .

Mai multe detalii puteți găsi pe blogul nostru despre prețul energiei vândute de prosumator și subvențiile oferite de stat.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.