RoEnergy București 2017, un târg apreciat de către vizitatori

 Expoziţie și conferinţe într-un singur loc, trei zile 

Chiar în timpul manifestărilor Târgului RoEnergy, consumatorii români au aflat vestea  preţul energiei electrice pentru consumatorii casnici va creşte cu circa 8% începând cu 1 iulie 2017.

Motiv în plus pentru  promovarea conceptelor de eficientă şi independenţa energetică  capete o importantă sporită.

De ce RoEnergy ? 

 

Timp de trei zile, Târgul RoEnergy Bucureşti 2017, desfăşurat la Rectorat

Universitatea Politehnică Bucureşti, a oferit vizitatorilor o paleta largă de produse şi soluţii care concura la obţinereaindependenţei energetice.
Diferenţa faţă de alte manifestări cu tematică energetică este dată de faptul la Târgul RoEnergy, vizitatorii beneficiază de expunerea fizică a instalaţiilorcât şi de discuţii faţă în faţă cu cei care le produc/ vând, pe lângă conferinţele în care sunt prezentate diverse subiecte de profil.
Un alt aspect relevant este prin expoziţie şi conferinţeTârgul RoEnergy Bucureşti a reuşit  acopere întregul spectru al energiilor regenerabile şi eficienţei energetice începând de la solar, fotovoltaic, energie geotermalăbiomasă, biogaz, cogenerare, energie eoliană şi hidroenergie, BMS, fiind unicul eveniment din România pe această tematică.

Pentru a fi informaţi în permanentă cu privire la următoarele evenimente RoEnergy nu trebuie decât  va abonaţi la neswletter pe site-ul www.roenergy.eu.

Fotografiile surprinse în timpul târgului arată câteva tipuri de tehnologii inovatoare din domeniul energiilor regenerabile.

 

RoEnergy Team